Skip to Content

Jesienna akcja powołaniowa

W niedzielę 10 listopada księża przełożeni, diakoni oraz klerycy z roczników III, IV i V, udali się na tzw. "powołaniówki", które w tym roku odbyły się w 15 parafiach diecezji rzeszowskiej przynależących do dwóch dekanatów: Rzeszów-Wschód i Rzeszów-Katedra.

Klerycy uczestniczyli we wszystkich Mszach świętych podczas których wykonywali posługę komentatora, kantora, lektora, oraz akolity. Natomiast księża przełożeni i diakoni głosili homilie, dzielili się doświadczeniem powołania i w szczególny sposób dziękowali dobroczyńcom WSD w Rzeszowie, którzy wspierają systematycznie naszą wspólnotę swoją modlitwą oraz ofiarami. W trakcie pobytu na "powołaniówkach" klerycy przeprowadzili szereg spotkań z różnymi grupami duszpasterskimi, w trakcie których dawali świadectwo o swoim powołaniu i opowiadali o życiu seminaryjnym.

Niedziele powołaniowe, które przeżywamy jesienią i wiosną każdego roku, mają zasadniczo trzy główne cele:

  • pomóc młodym ludziom w odkryciu ich życiowego powołania
  • podziękować osobom, które w różny sposób wspierają nasze seminarium
  • zachęcić do gorliwej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa.