Skip to Content

Dzień skupienia

Od sobotniego wieczoru 16 listopada aż do niedzielnej kolacji, cała wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny już w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go jeden z naszych ojców duchownych - ks. Paweł Synoś. Tematem przewodnim wszyskich konferencji były "paradoksy wiary". W rozważaniach ks. Paweł zwrócił między innymi uwagę na nieznajomość Boga i nieznajomość siebie. Swoistym "lekarstwem", dzięki któremu możemy zbliżyć się do poznania Boga i siebie jest modlitwa, w której kontemplujemy Miłośc Bożą. Urzeczywistniło się to w niedzielne popołudnie podczas adoracji Najświętszego Sakrementu oraz Eucharystii, która wieńczyła czas milczenia, słuchania Słowa i osobistej modlitwy. A wszystko po to, by z nowym zaangażowaniem w codzienności życia seminaryjnego iść za Jezusem.

Święto Niepodległości

Jak co roku, 11 listopada nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystościach religijno-patriotycznych upamiętniających 95. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Razem ze społecznością miasta wspominaliśmy trud pokoleń walczących o niepodległość Ojczyzny w czasie zaborów. O godz. 11:00 w rzeszowskiej Farze odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Kazimierza Górnego. Biskup senior diecezji rzeszowskiej wygłosił także homilię, w której podkreślił znaczenie patriotyzmu i umiłowanie wolności przez polski naród. Następnie na Placu Farnym odbyła się patriotyczna część uroczystości z apelem poległych i składaniem kwiatów pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli. W uroczystościach uczestniczyli kapłani, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz władz samorządowych. W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na ogromną rolę patriotyzmu w formacji obywatela troszczącego się o dobro Ojczyzny, wrażliwego na jej problemy i potrzeby.

Jesienna akcja powołaniowa

W niedzielę 10 listopada księża przełożeni, diakoni oraz klerycy z roczników III, IV i V, udali się na tzw. "powołaniówki", które w tym roku odbyły się w 15 parafiach diecezji rzeszowskiej przynależących do dwóch dekanatów: Rzeszów-Wschód i Rzeszów-Katedra.

Klerycy uczestniczyli we wszystkich Mszach świętych podczas których wykonywali posługę komentatora, kantora, lektora, oraz akolity. Natomiast księża przełożeni i diakoni głosili homilie, dzielili się doświadczeniem powołania i w szczególny sposób dziękowali dobroczyńcom WSD w Rzeszowie, którzy wspierają systematycznie naszą wspólnotę swoją modlitwą oraz ofiarami. W trakcie pobytu na "powołaniówkach" klerycy przeprowadzili szereg spotkań z różnymi grupami duszpasterskimi, w trakcie których dawali świadectwo o swoim powołaniu i opowiadali o życiu seminaryjnym.

Niedziele powołaniowe, które przeżywamy jesienią i wiosną każdego roku, mają zasadniczo trzy główne cele:

  • pomóc młodym ludziom w odkryciu ich życiowego powołania
  • podziękować osobom, które w różny sposób wspierają nasze seminarium
  • zachęcić do gorliwej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa.

Alumni WSD z wizytą w Warszawie

Na kilka dni przed narodowym świętem Niepodległości - w czwartek 7 listopada, nasza wspólnota seminaryjna wraz z księdzem Rektorem i księżmi przełożonymi udała się do stolicy naszej ojczyzny. Odwiedziliśmy Sejm RP, gdzie w tamtejszej kaplicy o godzinie 10:30 wraz z panem Posłem Kazimierzem Gołojuchem, panem Posłem Stanisławem Ożogiem i panem Posłem Bogdanem Rzońcą uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy stanowią w niej prawo, aby czynili to według zamysłu Boga. Następnie odwiedziliśmy główne miejsca pracy posłów: salę obrad i salę kolumnową, po czym udaliśmy się na obiad do restauracji „Sejmowej”.

Po południu udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego - niezwykłego miejsca, gdzie spotkaliśmy wspaniałych entuzjastów historii Polski, którzy z ogromną pasją i miłością do Ojczyzny przekazują prawdę o losach tych, którzy oddawali życie, „żeby Polska była Polską”.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

2.11.2013r. we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej w Kościele Trójcy Świętej w Rzeszowie, której przewodniczył J.E. ks. Bp Edward Białogłowski, a homilię wygłosił ksiądz Rektor Jacenty Mastej. Po Eucharystii odbyła się procesja alejkami starego cmentarza, połączona z różańcem w intencji zmarłych.

Subskrybuje zawartość