Skip to Content

Dzień skupienia

Od sobotniego wieczoru 16 listopada aż do niedzielnej kolacji, cała wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny już w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go jeden z naszych ojców duchownych - ks. Paweł Synoś. Tematem przewodnim wszyskich konferencji były "paradoksy wiary". W rozważaniach ks. Paweł zwrócił między innymi uwagę na nieznajomość Boga i nieznajomość siebie. Swoistym "lekarstwem", dzięki któremu możemy zbliżyć się do poznania Boga i siebie jest modlitwa, w której kontemplujemy Miłośc Bożą. Urzeczywistniło się to w niedzielne popołudnie podczas adoracji Najświętszego Sakrementu oraz Eucharystii, która wieńczyła czas milczenia, słuchania Słowa i osobistej modlitwy. A wszystko po to, by z nowym zaangażowaniem w codzienności życia seminaryjnego iść za Jezusem.