Skip to Content

Święto Niepodległości

Jak co roku, 11 listopada nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystościach religijno-patriotycznych upamiętniających 95. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Razem ze społecznością miasta wspominaliśmy trud pokoleń walczących o niepodległość Ojczyzny w czasie zaborów. O godz. 11:00 w rzeszowskiej Farze odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Kazimierza Górnego. Biskup senior diecezji rzeszowskiej wygłosił także homilię, w której podkreślił znaczenie patriotyzmu i umiłowanie wolności przez polski naród. Następnie na Placu Farnym odbyła się patriotyczna część uroczystości z apelem poległych i składaniem kwiatów pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli. W uroczystościach uczestniczyli kapłani, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz władz samorządowych. W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na ogromną rolę patriotyzmu w formacji obywatela troszczącego się o dobro Ojczyzny, wrażliwego na jej problemy i potrzeby.