Wspólnota

Przełożeni

Rektor

Ks. dr hab. Jacenty Mastej - pochodzi z parafii Sławęcin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie (1992 - 1994). Studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (1994 - 1998). Doktorat obronił w 1999 roku. Habilitował się w 2009 r. Od 1998 roku pracuje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL.

Wicerektor

Ks. dr Marek Dzik - pochodzi z parafii NSPJ i NSNMP w Jaśle. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie (1993 - 1995). Studia specjalistyczne z Pisma Świętego Nowego Testamentu odbył w Katlolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (1995 - 1999). Przez rok brał udział w kursie języka angielskiego w Londynie (1999/2000). Następnie pracował jako wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Białej i wykładowca Pisma Świętego Nowego Testamentu w WSD w Rzeszowie (2000 - 2004). Doktorat obronił w 2003 roku. Od 2004 roku pełnił funkcję prefekta studiów, wykładowcy i wychowawcy w WSD w Rzeszowie. W 2010 roku mianowany wicerektorem WSD Rzeszów. Jest wychowawcą II i III rocznika, prowadzi seminarium naukowe i wykłady z egzegezy Pisma Świętego Nowego Testamentu. W diecezji jest Moderatorem Dzieła Biblijnego im Jana Pawła II.

Prefekci:

Ks. dr Tomasz Bać - pochodzi z Rzeszowa, z parafii św. Judy Tadeusza. Święcenia kapłańskie w 1999 r. Pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Barbary w Ropczycach. W latach 2000-2006 studiował liturgikę w Papieskim Ateneum św. Anzelma w Rzymie. Wychowawca IV i V rocznika, prowadzi seminarium naukowe i wykłady z liturgiki.

Ks. mgr Jacek Szczęch - pochodzi z Sędziszowa Młp. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Stanisława B.M. w Jaśle (2002 - 2004). Ukończył studia specjalistyczne z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004 - 2008). W latach 2008 - 2010 redaktor jasielskiego oddziału Radia VIA. Prowadzi wykłady z psychologii rozwojowej, wychowawca I i VI roku.

Ojcowie duchowni:

Ks. dr Stanisław Kamiński - pochodzi z Sarzyny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w parafiach Głogów Małopolski i Rzeszów-Fara (1991-1997). Ukończył studia specjalistyczne z teologii duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1997-2001). Doktorat obronił w 2001 roku. Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii duchowości, jest Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz diecezjalnym duszpasterzem ds. powołań i ekumenizmu. Jako ojciec duchowny sprawuje opiekę nad I i II rokiem.

Ks. dr Jan Kulig - pochodzi z parafii Bieździedza, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Bratkowice (2001 - 2003). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej odbył w Katlolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003 - 2007). Obronił doktorat z teologii moralnej w 2008 roku. W latach 2008 - 2010 był prefektem w seminarium. Od 2010 roku ojciec duchowny. Opiekuje się rokiem III i IV.  Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii moralnej. Jest dyrektorem biblioteki seminaryjnej.

Ks. dr Paweł Synoś – pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 2003 r. Przez rok pracował jako wikariusz w Tyczynie, następnie studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004-2009). Jest doktorem teologii duchowości. Po zakończeniu studiów doktoranckich przez rok pracował w rzeszowskiej katedrze, później został asystentem w Katedrze Historii Duchowości KUL. Posługę ojca duchownego w seminarium rzeszowskim rozpoczął w 2011 r. Opiekuje się rokiem V i VI.

Dyrektor administracyjny

Ks. mgr Bogusław Babiarz - pochodzi z parafii Nowy Żmigród, absolwent WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie w 1994 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafiach: Wielopole Skrzyńskie (1994-1996), Gorlice-Fara (1996-2004), Rzeszów - Chrystusa Króla (2004-2006). W Seminarium pełni obecnie obowiązki Dyrektora administracyjnego.

Profesorowie

Przez lata w Seminarium pracowali różni profesorowie - przede wszystkim księża z diecezji rzeszowskiej, ale także z diecezji przemyskiej i tarnowskiej oraz profesorowie świeccy. Aktualnie w seminarium wykłady prowadzą:

 

Ks. Bp dr Jan Wątroba Biskup Rzeszowski, teologia powołania kapłańskiego, ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. Bp dr Edward Białogłowski Biskup Wikariusz Generalny, wprowadzenie w chrześcijaństwo - teologia, ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. mgr Bogusław Babiarz, zajęcia sportowe, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Tomasz Bać, liturgika, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Jerzy Buczek, teologia dogmatyczna, proseminarium, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie).

Ks. dr Krzysztof Budzyń, katechetyka, ul. Ks. Guzego 6, 35-317 Rzeszów (PCEN)

Ks. dr Marek Chorzępa, środki komunikacji społecznej, ul. Zamkowa4, 35-032 Rzeszów (Radio VIA)

Ks. mgr lic. Andrzej Cypryś, homiletyka, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Instytut Teologiczno-
Pastoralny w Rzeszowie)

Ks. dr Przemysław Drąg, duszpasterstwo rodzin, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa (Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP)

Ks. dr Lucjan Dyka, muzyka kościelna, ul. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów, (KUL)

Ks. mgr Franciszek Dziedzic, historia sztuki sakralnej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Marek Dzik, egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Jan Edling, język łaciński, język grecki, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Ireneusz Folcik, homiletyka, ul. Partyzantów 38, 35-234 Rzeszów, (Proboszcz Parafii św. Józefa w Rzeszowie)

Ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. URz, teologia moralna, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski

Ks. dr Łukasz Hendzel, religiologia, ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Stanisław Kamiński, teologia duchowości, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Adam Kubiś, egzegeza Nowego Testamentu, historia i geografia biblijna, (KUL)

Ks. dr Józef Kula, prawo kanoniczne, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Jan Kulig, teologia moralna, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, teologia fundamentalna, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Wiesław Matyskiewicz, katolicka nauka społeczna, ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Stanisław Mazur, liturgika, ul. Słowackiego 1, 39-100 Ropczyce, (proboszcz w Ropczycach - Przemienienia Pańskiego)

Ks. dr hab. Janusz Miąso, pedagogika, 35-032 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 2, (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Piotr Mierzwa, egzegeza Starego Testamentu, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie).

Ks. dr Andrzej Motyka, historia Kościoła, ul. Staroniwska 78, 35-101 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, język polski, literatura religijna, Górno, 36-051 Górno (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Paweł Pietrusiak, teologia dogmatyczna, ekumenizm, wprowadzenie w chrześcijaństwo ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Radio Via)

Ks. dr Andrzej Pociask, historia filozofii, antropologia filozoficzna, ul. Zelwerowicza 2, 35-601 Rzeszów (Liceum Katolickie w Rzeszowie)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, homiletyka, ul. Czarnowiejska 89/6, 30-049 Kraków (Uniwersytet Papieski J P II w Krakowie)

Ks. dr Wacław Sopel, teologia moralna, etyka, teoria i praktyka spowiedzi, Rudna Wielka 46, 36-054 Mrowla (proboszcz w Rudnej Wlk)

Ks. dr Andrzej Sołtys, metodologia nauk, logika, teoria poznania, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Politechnika Rzeszowska)

Ks. dr Piotr Steczkowski, prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe, ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Paweł Synoś, wprowadzenie w chrześcijaństwo - duchowość, monastyczne inspiracje duchowości chrześcijańskiej, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. mgr Jacek Szczęch, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia pastoralna, metodyka pracy naukowej, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. mgr lic. Jan Szczupak, teologia pastoralna, Plac Farny 5 , 35-010 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, proboszcz parafii farnej)

Ks. dr Wiesław Szurek, wstęp do filozofii, metafizyka, religiologia, teodycea, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. mgr Stanisław Tarnawski, misjologia, ul. Paderewskiego 69a, 35-330 Rzeszów, (proboszcz w Rzeszowie –Słocinie)

Ks. dr Dariusz Trojnar, teologia pastoralna, Pl. Farny 5, 35-010 Rzeszów (katecheta Liceum Katolickiego w Rzeszowie)

Dr Mariusz Trojnar, zastosowanie informatyki w duszpasterstwie, (Politechnika Rzeszowska)

Ks. dr Mirosław Twardowski, filozofia przyrody, ul. Rejtana 21, 35 - 303 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Krzysztof Tyburowski, patrologia, język włoski, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie)

Ks. dr Andrzej Widak, muzyka kościelna, fonetyka, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Dyrektor Studium Organistowskiego)

Ks. dr Marek Winiarski, katechetyka, ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Jan Wolak, katechetyka, ul. Przekopna 1, 38-100 Strzyżów, (proboszcz w Strzyżowie)

 

Ostatnia aktualizacja 28-09-13

Alumni - rok akad. 2013/2014

Nazwisko, imię, rok urodzenia, parafia pochodzenia

 

Rok I

 1. Hubert Cop, 1994, Lutoryż
 2. Jakub Gunia, 1993, Strażów
 3. Mateusz Juszczyk, 1992, Jasło – Dobrego Pasterza
 4. Kamil Kaczmarski, 1992, Sandomierz – Podwyższenia Krzyża Świętego
 5. Arkadiusz Król, 1992, Żurowa (diec. tarnowska)
 6. Mirosław Łania, 1992, Rzeszów – Opatrzności Bożej
 7. Jarosław Młodecki, 1989, Bieździedza
 8. Łukasz Młodecki, 1993, Bieździedza
 9. Jakub Oczkowicz, 1994, Gorlice – św. Andrzeja Boboli
 10. Bartłomiej Ołyniec, 1994, Rzeszów – św. Judy Tadeusza
 11. Grzegorz Petka, 1994, Dobrzechów
 12. Dariusz Podgórski, 1994, Tyczyn
 13. Jakub Rutka, 1994, Rzeszów – bł. Karoliny
 14. Marek Stopyra, 1991, Boguchwała
 15. Tomasz Ślemp, 1989, Rzeszów – św. Michała Archanioła
 16. Mateusz Ślęzak,1994, Gorlice – Narodzenia NMP
 17. Dominik Wacław, 1994, Boguchwała
 18. Marcin Wojnicki, 1994, Rzeszów – św. Rocha
 19. Michał Żywiec, 1994, Strzyżów

Rok II

 1. Bilski Mariusz, 1993, Gorlice - św. Andrzeja Boboli
 2. Bujdasz Paweł, 1991, Dylągowa (arch. przemyska)
 3. Dykman Jakub, 1992, Rzeszów - św. Józefa Sebastiana Pelczara
 4. Lorenc Jakub, 1993, Będziemyśl
 5. Łoboda Piotr, 1993, Żelichów (diec. tarnowska)
 6. Pater Marcin. 1986, Łęg Tarnowski (diec. tarnowska)
 7. Sączawa Daniel, 1994, Kamień
 8. Wesołowski Rafał, 1993, Nockowa
 9. Żarnowski Robert, 1993, Gorlice - św. Jadwigi Królowej

Rok III

 1. Chłopek Łukasz, 1992, Załęże k. Jasła
 2. Kiebała Tomasz, 1992, Rzeszów - św. Józefa Oblubieńca - Zwięczyca
 3. Kwilosz Kamil, 1992, Jasło - Dobrego Pasterza
 4. Lechwar Mateusz, 1991, Bieździedza
 5. Misiak Krzysztof, 1990, Stalowa Wola - MB Królowej Polski (diec. sandomierska)
 6. Płoch Józef, 1991, Ropczyce - św. Anny
 7. Świętoń Tomasz, 1991, Ropczyce - św. Barbary
 8. Tomaka Kamil, 1992, Rudna Wielka
 9. Wawrzonek Marcin, 1991, Nawsie
 10. Węglowski Szczepan 1992, Widełka

Rok IV

 1. Jordan Tomasz, 1991, Sędziszów Młp. - Narodzenia NMP
 2. Jucha Dawid, 1991, Bratkowice
 3. Kiełb Dominik, 1991, Łowisko
 4. Lubas Sławomir, 1990, Lutcza
 5. Mastaj Mariusz, 1991, Jasło - Miłosierdzia Bożego
 6. Pęcherek Mateusz, 1991, Jasło - Wniebowzięcia NMP
 7. Piętka Michał, 1989, Rzeszów - św. J. S. Pelczara
 8. Radoń Dominik, 1991, Ropczyce - św. Michała Archanioła
 9. Tama Łukasz, 1991, Medynia Głogowska
 10. Wroński Rafał, 1986, Jasło - Matki Bożej Częstochowskiej
 11. Zamorski Tomasz, 1991, Czudec
 12. Zdeb Piotr, 1991, Łowisko

Rok V

 1. Gaborski Mariusz, 1989, Jasło - Chrystusa Króla
 2. Hadam Karol, 1990, Jasło Miłosierdzia Bożego
 3. Janas Rafał, 1988, Rzeszów - św. Krzyża
 4. Kalisiak Marek, 1990, Rzeszów - NSPJ Katedra
 5. Kowalski Mateusz, 1990, Boguchwała
 6. Staryszak Piotr, 1990, Frysztak
 7. Ślawski Paweł, 1989, Święcany
 8. Wal Piotr, 1990, Sękowa
 9. Ziemba Damian, 1990, Rzeszów - Matki Bożej Śnieżnej (Budziwój)

Rok VI

 1. Blat Paweł, 1989, Werynia
 2. Dunaj Marcin, 1989, Szebnie
 3. Dusza Michał, 1989, Gorlice Fara - Narodzenia NMP
 4. Mądro Mateusz, 1989, Łączki Kucharskie
 5. Pelczar Przemysław, 1987, Rzeszów - NSPJ Katedra
 6. Płaziak Paweł, 1989, Januszkowice
 7. Smoleń Paweł, 1989, Brzostek

 

Neoprezbiterzy 2013

 1. Domasik Michał, 1985, Gorlice św. Jadwiga
 2. Grzesik Rafał, 1988, Smolarzyny (arch. przemyska )
 3. Jamro Przemysław, 1988, Gorlice Fara - Narodzenia NMP
 4. Karczmarczyk Paweł, 1988, Nowa Wieś Zaczerska
 5. Kłos Rafał, 1988, Bratkowice
 6. Książek Krzysztof, 1988, Grodzisko Strzyżowskie
 7. Leniart Dominik, 1988, Rzeszów św. Michała
 8. Martyka Paweł, 1987, Rzepiennik Suchy (diec. tarnowska)
 9. Nagi Jakub, 1988, Kryg
 10. Pietraszek Paweł, 1988, Miłocin
 11. Puzio Arkadiusz, 1987, Malawa
 12. Rachwalski Mateusz, 1988, Bystrzyca
 13. Smoleń Patryk, 1987, Brzostek
 14. Środoń Wojciech, 1988, Nowa Wieś Czudecka
 15. Uryniak Mariusz, 1988, Niebylec
 16. Węglowski Łukasz, 1988, Widełka

 

 

Alumni przebywający na urlopie

 1. Górski Daniel, 1990, Gorlice - św. Królowej Jadwigi, po II sem. roku III
 2. Rydarowicz Paweł, 1989, Binarowa, po II sem. roku III
 3. Dragan Andrzej, 1990, Werynia, po I sem. roku IV
 4. Babicz Dawid, 1989, Ropczyce - św. Urszuli, po I sem. roku V
 5. Banaś Radosław, 1989, Nowy Żmigród, po I sem. roku V
 6. Ataman Damian, 1986, Nowa Wieś Zaczerska, po I sem. roku V
 7. Grzybek Mariusz, 1989, Góra Ropczycka, po I sem. roku V
 8. Liput Michał, 1990, Kielanówka, po II sem. roku IV

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25-09-2013