Profesorowie

Przez lata w Seminarium pracowali różni profesorowie - przede wszystkim księża z diecezji rzeszowskiej, ale także z diecezji przemyskiej i tarnowskiej oraz profesorowie świeccy. Aktualnie w seminarium wykłady prowadzą:

 

Ks. Bp dr Jan Wątroba Biskup Rzeszowski, teologia powołania kapłańskiego, ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. Bp dr Edward Białogłowski Biskup Wikariusz Generalny, wprowadzenie w chrześcijaństwo - teologia, ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. mgr Bogusław Babiarz, zajęcia sportowe, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Tomasz Bać, liturgika, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Jerzy Buczek, teologia dogmatyczna, proseminarium, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie).

Ks. dr Krzysztof Budzyń, katechetyka, ul. Ks. Guzego 6, 35-317 Rzeszów (PCEN)

Ks. dr Marek Chorzępa, środki komunikacji społecznej, ul. Zamkowa4, 35-032 Rzeszów (Radio VIA)

Ks. mgr lic. Andrzej Cypryś, homiletyka, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Instytut Teologiczno-
Pastoralny w Rzeszowie)

Ks. dr Przemysław Drąg, duszpasterstwo rodzin, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa (Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP)

Ks. dr Lucjan Dyka, muzyka kościelna, ul. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów, (KUL)

Ks. mgr Franciszek Dziedzic, historia sztuki sakralnej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Marek Dzik, egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Jan Edling, język łaciński, język grecki, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Ireneusz Folcik, homiletyka, ul. Partyzantów 38, 35-234 Rzeszów, (Proboszcz Parafii św. Józefa w Rzeszowie)

Ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. URz, teologia moralna, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski

Ks. dr Łukasz Hendzel, religiologia, ul Langiewicza, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Stanisław Kamiński, teologia duchowości, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Adam Kubiś, egzegeza Nowego Testamentu, historia i geografia biblijna, (KUL)

Ks. dr Józef Kula, prawo kanoniczne, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Jan Kulig, teologia moralna, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, teologia fundamentalna, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. dr Wiesław Matyskiewicz, katolicka nauka społeczna, ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Stanisław Mazur, liturgika, ul. Słowackiego 1, 39-100 Ropczyce, (proboszcz w Ropczycach - Przemienienia Pańskiego)

Ks. dr hab. Janusz Miąso, pedagogika, 35-032 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 2, (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Piotr Mierzwa, egzegeza Starego Testamentu, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie).

Ks. dr Andrzej Motyka, historia Kościoła, ul. Staroniwska 78, 35-101 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, język polski, literatura religijna, Górno, 36-051 Górno (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Paweł Pietrusiak, teologia dogmatyczna, ekumenizm, wprowadzenie w chrześcijaństwo ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów (Radio Via)

Ks. dr Andrzej Pociask, historia filozofii, antropologia filozoficzna, ul. Zelwerowicza 2, 35-601 Rzeszów (Liceum Katolickie w Rzeszowie)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, homiletyka, ul. Czarnowiejska 89/6, 30-049 Kraków (Uniwersytet Papieski J P II w Krakowie)

Ks. dr Wacław Sopel, teologia moralna, etyka, teoria i praktyka spowiedzi, Rudna Wielka 46, 36-054 Mrowla (proboszcz w Rudnej Wlk)

Ks. dr Andrzej Sołtys, metodologia nauk, logika, teoria poznania, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Politechnika Rzeszowska)

Ks. dr Piotr Steczkowski, prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe, ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Paweł Synoś, wprowadzenie w chrześcijaństwo - duchowość, monastyczne inspiracje duchowości chrześcijańskiej, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. mgr Jacek Szczęch, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia pastoralna, metodyka pracy naukowej, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie)

Ks. mgr lic. Jan Szczupak, teologia pastoralna, Plac Farny 5 , 35-010 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, proboszcz parafii farnej)

Ks. dr Wiesław Szurek, wstęp do filozofii, metafizyka, religiologia, teodycea, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. mgr Stanisław Tarnawski, misjologia, ul. Paderewskiego 69a, 35-330 Rzeszów, (proboszcz w Rzeszowie –Słocinie)

Ks. dr Dariusz Trojnar, teologia pastoralna, Pl. Farny 5, 35-010 Rzeszów (katecheta Liceum Katolickiego w Rzeszowie)

Dr Mariusz Trojnar, zastosowanie informatyki w duszpasterstwie, (Politechnika Rzeszowska)

Ks. dr Mirosław Twardowski, filozofia przyrody, ul. Rejtana 21, 35 - 303 Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. dr Krzysztof Tyburowski, patrologia, język włoski, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie)

Ks. dr Andrzej Widak, muzyka kościelna, fonetyka, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów (Dyrektor Studium Organistowskiego)

Ks. dr Marek Winiarski, katechetyka, ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Ks. dr Jan Wolak, katechetyka, ul. Przekopna 1, 38-100 Strzyżów, (proboszcz w Strzyżowie)

 

Ostatnia aktualizacja 28-09-13